English
שירותים

ערוך אצלנו את הכרטיס הבא!

 • חברת רן עריכת מעגלים מודפסים מעסיקה עורכי מעגלים מודפסים עם נסיון רב וידע בכל תהליכי העבודה.
 • כל המגבלות השונות בכל שלב ושלב מוכרות לכל העורכים ומובאות בחשבון.
 • עורך בודד מלווה את כל התהליך מתחילתו ועד סופו.
 • ביכולתנו להעניק שרותי עריכה בבית הלקוח.
 • לחץ כאן לתיאום פגישה

  רן עריכת מעגלים מודפסים מעניקה שרותי עריכה תוך מתן פתרונות כוללים ומשולבים לעריכה איכותית עם דגש ליצירתיות ובדיקה מעמיקה של הכרטיס.
  סל השירותים של החברה כולל, בין היתר:

 • ייעוץ הנדסי ומכני לפני כניסה לעריכה ( אפשרות לתכנון מיכני )
 • בניית ספריה בהתאם לדרישות הלקוח.
 • תכנון מבנה שכבות וחישובי הקווים המתואמים.
 • בדיקות Signal Integrity
 • בדיקות VALOR
 • תכנון ICT .
 • שירותי TURN@KEY
 • רן עריכת מעגלים מודפסים מתעדכנת בחידושים הטכנולוגיים בתחום. החברה מעסיקה יועץ טכנולוגי על מנת לתת את הפתרונות הנכונים לכל הנושאים הטכנולוגיים העדכניים ביותר.

  באפשרות חברת רן עריכת מעגלים מודפסים להעניק שרותי עריכה בבית הלקוח.